👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی آلودگی هوا ناشی از صنایع بزرگ در شهرستان سمنان و راه های مقابله با آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

«بررسی آلودگی هوا ناشی از صنایع بزرگ در شهرستان سمنان و راه های مقابله با آن»

مقدار ذرات در وضعیت با فیلتر در اطراف كارخانه‌های گچ سمنانی، مازندران و آجر سفالین حدود 154 میكروگرم در مترمكعب است و مقدار 2So حدود 20% می‌باشد كه بسیار بالاتر از حد مجاز می‌باشد و با توجه به آلودگی محیط صنایع با استفاده از مدل‌های تجربی ضریب پخش توزیع ذرات خروجی در اطراف كارخانه‌ها محاسبه گردید. با توجه به فاكتورهای اندازه گرفته شده از دودكش كارخانه، ارتفاع مؤثر دودكش برای كارخانه مذكور محاسبه و پس توزیع ذرات در اطراف صنایع در وضعیت ارتفاع فعلی دودكش و ارتفاع مؤثر دودكش محاسبه و در نهایت راه‌حل‌هایی برای كاهش آلودگی ناشی از صنایع بزرگ ارائه شد.

فصل چهارم

اثرات آلاینده‌های هوا بر انسان

«اثرات آلودگی هوا بر سلامت انسان»

اثرات آلودگی هوا بر انسان عمدتاً بر چشمها و دستگاه تنفسی است. هنگامی كه گازهای ناشی از هوا، بخارات، دودهای غلیظ (فیومها)، غبار و غیره منتشر می‌شوند و با اعضای بدن تماس می‌یابند، سوزش چشم و تحریك چشم‌ها، بینی، گلو و شش می‌گردند.

الف) دستگاه تنفسی

دستگاه تنفسی شامل شش‌ها و مجاری تنفسی (مجرای عبور هوا از حفره بینی به شش‌ها) می‌باشد. وظیفه دستگاه تنفسی عبارت است از استنشاق هوا به داخل ریه‌ها، جداكردن ناخالصی‌ها از هوا استنشاق شده به دستگاه گردش خون و خارج كردن گاز دی‌اكسید كربن در خون از طریق حفره بینی است. اگر ذرات معلق توسط انسان استنشاق شود، ممكن است بسته به اندازه آن‌ها در قسمت‌های مختلف دستگاه تنفسی رسوب نمایند. ذرات بزرگتر از 10 میكرون توسط مژه‌های بینی نگهداری می‌شوند و ذرات كمتر از 10 میكرون، ممكن است به مجاری تنفسی فوقانی وارد گردند. مجاری تنفسی فوقانی شامل: حفره، بینی، حلق بینی (فاز و فارنكس)، حنجره و نای می‌باشد. ذرات دارای اندازه‌ی 2 تا 10 میكرون ممكن است به نای وارد گردند. امّا حركت موجی شكل مژه مخاط از پایین به بالا ذرات را از نای به دهان برمی‌گرداند كه در دهان، آن‌ها می‌توانند بلعیده شوند. مجاری تنفسی تحتانی شامل نایژه‌ها، نایژكها، راه‌های هوایی، كیسه‌های هوایی، **** های ریوی می‌باشد. ذرات با اندازه كمتر از 25% تا یك میكرون وارد آلوئل‌های دیده شده و رسوب می‌نمایند كه در نتیجه حجم آلوئل را كاهش می‌دهند و بنابراین در اثر به حداقل رساندن تبادل اكسیژن از هوا به خون سبب آسیب به ریه‌ها می‌گردند.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بررسی اشتغال زنان و مسائل مربوط به آن پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی بیمارستان پاورپوینت چفدها و طاقها پاورپوینت بررسی احداث موج شكن مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی