👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله درباره ی جهانی شدن و توسعه پایدار

ارتباط با ما

... دانلود ...

*مقاله درباره ی جهانی شدن و توسعه پایدار*

مقدمه :

مدیریت منابع انسانی شامل دو حیطه بسیار وسیع است : مدیریت پرسنلی و وظایف توسعه ای هدف اصلی ، پاسخگویی به سوالات اساسی پیرامون توجه به اهمیت منابع انسانی از جنبه جهانی است . مدیران ارشد چگونه قادرند یك گروه مدیریتی با فرهنگ مختلط را تربیت كند ؟ نیروی انسانی در مدیریت مذاكرات و اقدامات بین اللملی چه نقشی را بازی می كنند؟

بهترین شیوه آموزش مشاركت گروهی با فرهنگ مختلط چیست ؟

محیط بین المللی به سرعت درحال تغییر است هیچ چیز ثابتی وجود ندارد ، عواملی كه دیروز سبب موفقیت بودند ممكن است در دنیای فردا سبب شكست شوند . رهبران كنونی باید برای ایجاد مدلهای نوین مدیریتی مسئولیتی به عهده بگیرند ، چرا كه بسیاری از فرضیاتی كه مطابق آنها عمل می كردند در حال منسوخ شدن است . رقابت بین اللمللی ونیاز به تجارتی كار آمد در عرصه فراملیتی سبب شده است تا بسیاری از سازمانها ودولتها بیش از پیش به نگرش جهانی وتغییرات فرهنگی متاثر از آن توجه كنند .

تغییرات سریع تكنولوژی باعث تغییر در بعد زمان شده اند . سرعت وكیفیت پاسخگویی به نیازهای مشتریان جهانی ، تا حد زیادی روی تعیین برنده بعدی درعرصه تجارت ، اثر گذاشته اند . پیشرفت فنون تكنولوژیك در سطح جهانی بیش از هر دوره ای در تاریخ بشری است .

در عرصه فعالیتهای اقتصادی جهان ، رقبای قدرتمند جدیدی در حال ظهورند . شرایط رقابتی جهانی به زودی ا زبین المللی شدن شركتهای خدماتی تاثیر می پذیرد وتا حد زیادی باعث پیشرفت ظهور تكنولوژیهای چند ملیتی خواهند شد .

جهانی شدن به پذیرش این نكته اشاره دارد كه گوناگونی فرهنگ بر سبك وسیاق مدیریت اثر می گذارد ، به مزایای رقابتی شركتهای جهانی كمك می كند ونیز هر چند ممكن است بطور تئوریك جهانی شدن كار آمد همزمان با استفاده از تئوریهای مدیریتی متناقض به نظر برسند ، اما سبب یافتن نگرشهای كارآمد مدیریتی می شوند .

ماهیت مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی را شناسایی ، انتخاب ،‌استخدام ،‌تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف كرده اند . (Wendel 1986 p4) منظور از منابع انسانی یك سازمان ، تمام افرادی است كه در سطوح مختلف سازمان مشغول بكار هستند و منظور از سازمان تشكیلات بزرگ یا كوچكی است كه قصد و نیت خاصی و برای نیل به اهدافی مشخص بوجود آمده است . مدیریت منابع انسانی دارای وظایفی كاملاً تخصصی است كه نقش مهمی در موفقیت نهایی سازمان دارد . اما از آنجا كه سازمان بست انسان طراحی و اداره می شود و انسانهای شاغل در كل سازمان موضوع اصلی مدیریت منابع انسانی هستند ، مسائل نیروی انسانی نمی تواند فقط به یك حوزه تخصصی محدود شود . در نتیجه تصمیمات و عملكرد مسئولان امورد پرسنلی ، در كلیه سطوح سازمانی و به تبع آن در عملكرد كلی سازمان تأثیر می گذارد . با وجود اهمیت آشكار مدیریت منابع انسانی همیشه ابهامات و سوء تعبیرهایی درباره ماهیت واقعی ، نقش و وظیفه دقیق آن وجود داشته است . یكی از دلایل این امر ، جدید بودن این وظیفه نسبت به سایر وظایف است . دلیل دوم و مهمتر اینكه انسان موجودی زنده است . كه قادر به تفكر ، قضاوت و تصمیم گیری است و ماده ای بی جان نیست كه براحتی در دست دیگران شكل گیرد . به همین جهت خواسته ها ، اهداف و آمال نیروهای شاغل همیشه موافق یا همسو با اهداف سازمان نیست . مقاومت كاركنان در مقابل تصمیماتی كه درباره آنها گرفته می شود منشاء دشواریها و تنشهایی است كه در امر اداره و كنترل انسانها وجود دارد . به همین دلیل ، دانشمندان علوم انسانی هرگز نتوانسته اند واكنشها و رفتارهای انسان را طبق فرمول یا مدل خاصی ،‌بطور دقیق پیش بینی كنند . علاوه بر ویژگیهای فردی و شخصیتی انسان ، مسائلی كه تجمع انسانها ، پیدایش گروهها و در نتیجه ،‌رفتار گروهی به وجود می آورد ، بر پیچیدگی موضوع افزوده ، اداره و كنترل انسانها را در سازمان به مراتب دشوارتر می سازد . (سعادت ، 1375 ، ص 2)

وظایف مدیریت منابع انسانی

فهرست زیر از جمله مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان است .

ـ نظارت بر استخدام در سازمان به طوری كه این امر در چهارچوب قانون و مطابق با قوانین و مقررات انجام گیرد و حق و حقوق قانونی متقاضیان شاغل پایمال نگردد .

ـ تجزیه و تحلیل مشاغل به طوریكه ویژگیهای هر یك مشخص و معین گردد .

👇محصولات تصادفی👇

(Titleblocks) در نرم افزار Revit Architecture مقاله بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پاورپوینت تصفیه بیولوژیكی فاضلابها و پسابهای صنعتی بررسی آفات گلخانه ای دانلود پاورپوینت مدیریت بحران 20 اسلاید