👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)دارای 2 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر (1994)، به نقل از خاکسار (1386)، گرفته و دارای 6 سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از فردسرپرست خواسته می شود تا میزان عملکرد فرد تحت سرپرستی خود را به صورت کلی در مقایسه با همکارانش ارزیابی نماید. پایایی پرسشنامه در حوزه های عمومی، 94/0 ، فنی 943/0 ، بین فردی 949/0 و کل 947/0 می باشد.

Motowidlo&Vanscoller

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت کلیات و مبانی حسابداری دولتی آموزش جمع و تفریق عدد های مخلوط بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران پرسشنامه کوتاه مشکلات اعتیاد (SIP-LL) دانلود کارآموزی تبلیغاتی شرکت طوس طیف 224 ص