👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاور پوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی

این فایل حاوی مطالعه مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی می باشد که به صورت فرمت پاورپوینت در 21 اسلاید تهیه شده است.

فهرست

زیبایی شناختی

واژه شناسی زیبایی

عوامل اساسی زیباشناسی

احساس زیبایی؛نظام زیباشناختی

نظام زیباشناختی

معیارهای اصلی زیبایی در معماری

عوامل موثر بر فرآیند احساس زیبایی

رابطه زیبایی و معماری

زیبایی درمعماری

مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی در چهار مکتب زیبایی شناسی معماری

زیبایی در فرهنگ در غرب

گونه های زیبایی

بنیادهای آفاقی و انفسی زیبایی

دیدگاه اندیشمندان غربی در دوگانه های زیبایی

زیبایی شناسی در فرهنگ شرق

زیبایی از دیدگاه اسلام

انواع زیبایی ازنظرمکاتب مختلف

منابع

👇محصولات تصادفی👇

ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌ رابطه بین طلاق و تربیت نا صحیح فرزندان پرسشنامه کمالگرایی هیل تحقیق کنید صفحه 63 کار و فناوری نهم پودمان برق روش تحقیق بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیریها و مشارکت های مدیریتی شهر تهران