👈 فروشگاه فایل 👉

آشنایی با پروتکل های SLIP و PPP

ارتباط با ما

... دانلود ...

آشنایی با پروتکل های SLIP و PPP

مبادله اطلاعات بر روی اینترنت با استفاده از پروتکل TCP/IP انجام می شود . با این که پروتکل فوق یک راه حل مناسب در شبکه های محلی و جهانی را ارائه می نماید ، ولی به منظور ارتباطات از نوع Dial-up طراحی نشده است .

ارتباط Dail-up ، یک لینک نقطه به نقطه ( Point-To-Point ) با استفاده از تلفن است . در چنین مواردی یک روتر و یا سرویس دهنده، نقطه ارتباطی شما به شبکه با استفاده از یک مودم خواهد بود. سرویس دهنده دستیابی راه دور موجود در مراکز ISP ، مسئولیت ایجاد یک ارتباط نقطه به نقطه با سریس گیرندگان Dial-up را برعهده دارد.................

👇محصولات تصادفی👇

کتاب آموزش کار با نرم افزار AutoCad 14 مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری گزارش كارآموزی در كارگاه ریخته گری نقش جهان مقاله در مورد کامپیوتر کتاب اموزش متفاوت اکسل (Excel)