👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی Bluetooth

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی Bluetooth

فهرست مطالب

ردیف

موضوع

صفحه

1

بلوتوث

1

2

مقدمه

3

3

دندان آبی یا bluetooth از کجا آمد؟

4

4

این دندان آبی bluetooth یعنی چه؟

4

5

فن آوری دندان آبی bluetooth در حال حاضر

5

6

از امواج رادیویی تا فن آوری دندان آبی bluetooth

5

7

فن آوری دندان آبی bluetooth امواج برد کوناه

6

8

مزایای bluetooth

6

9

Bluetooth یا فن آوری دندان آبی در جهان امروز

7

10

استاندارد bluetooth

7

11

تکنولوژی مادون قرمز در مقابل bluetooth

8

12

قیمت ارزان فن آوری bluetooth

8

13

سرعت انتقال اطلاعات در bluetooth

9

14

Bluetooth و سیستم تداخل امواج

9

15

فناوری bluetooth

11

16

راه حلی به نام bluetooth

13

17

نام bluetooth

14

18

مزایای bluetooth

14

19

Piconet ها

19

20

کاربردهای bluetooth

21

1-20

مقایسه بلوتوث و wi-fi در محیط کار

22

2-20

بلوتوث

22

3-20

Wi-fi

23

4-20

مشخصات و ساختار

23

5-20

بلوتوث ورژن 1.0 و 1.0B

24

6-20

بلوتوث ورژن 1.1

24

7-20

بلوتوث ورژن 1.2

25

8-20

بلوتوث ورژن 2

26

21

آینده bluetooth

26

1-21

Atomic Encryption Chang

26

2-21

Extended Inquiry Response

27

3-21

Sniff Subrating

27

4-21

QoS Improvements

27

5-21

Simple Pairing

27

22

اطلاعات تخصصی

29

1-22

ارتباط و اتصال

29

2-22

جفت شدن با دستگاه های دیگر (pairing)

32

3-22

هوا به عنوان یک رابط (air interface)

33

23

امنیت

35

1-23

اقدام های امنیتی

35

2-23

نگرانی های امنیتی

35

2003

35

2004

36

2005

36

2006

37

24

پروفایل های bluetooth

38

1-24

پروفایل پخش رادیویی پیشرفته (A2DP(:Advanced Audio Distribution Profile

38

2-24

پروفایل AVRCP: Audio/Video Remote Control Profile

39

3-24

پروفایل BIP : Basic Imaging Profile

39

4-24

پروفایل BPP : Basic Printing Profile

41

5-24

پروفایل CIP : Common ISDN Access Profile

41

6-24

پروفایل CTP : Cordless Telephony Profile

41

7-24

پروفایل DID : Device ID Profile

42

8-24

پروفایل DUN : Dial-up Networking Profile

42

9-24

پروفایل FAX : Fax Profile

42

10-24

پروفایل FTP: File Transfer Profile

43

11-24

پروفایل GAVDP : General Audio/Video Distribution Profile

43

12-24

پروفایل GAP : Generic Access Profile

43

13-24

پروفایل GOEP: Generic Object Exchange Profile

43

14-24

پروفایل HCRP : Hard Copy Cable Replacement Profile

44

15-24

پروفایل HID : Human Interface Device Profile

44

16-24

پروفایل ICP : Intercom Profile

44

17-24

پروفایل OPP : Object Push Profile

45

18-24

پروفایل PAN : Personal Area Networking Profile

45

19-24

پروفایل PBAP : Phone Book Access Profile

45

20-24

پروفایل SPP : Serial Port Profile

45

21-24

پروفایل SDAP : Service Discovery Application Profile

46

22-24

پروفایل SAP و SIM : SIM Access Profile

46

23-24

پروفایل SYNCH : Synchronisation Profile

46

24-24

پروفایلWAPB : Wireless Application Protocol Bearer

47

25

مبداء یا منشاء اسم و آرم بلوتوث

48

26

كنسرسیوم بلوتوث

49

27

تكنولوژی های مرتبط

50

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزش قواعد عربی سوم راهنمایی به زبان ساده سیستمهای اطلاعات مدیریت MIS حل تمرینات ریاضی 1 دانشگاه بررسی جریانهای اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی پرسشنامه بیش فعالی کودکان 47 سوالی