👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعریف سلامت روان

سازمان بهداشت جهانی در سال 1986 تعریفی از سلامتی را ارائه دارد :

سلامتی گستره وسیعی است جهت توانمند ساختن فرد ها گروه ، كه از یك طرف موجب واقعیت بخشیدن به آمال و آرزوها و ارضاء نیازها و از طرف دیگر باعث مقابله با محیط می شود بنابراین طبق تعریف فوق به نظر می رسد سلامتی یك منبعی برای زندگی روزمره است نه به عنوان وسیله ای برای زندگی ، یك مفهوم كاربردی و مثبت است كه علاوه بر تأكید بر توانایی جسمانی افراد بر منابع فردی و اجتماعی آنان نیز تأكید می ورزد . ( اسكوفیلد ، 1998 مقاله )

اصلاح سلامت روانی ، اصطلاحی است كه از آن برای بیان و اظهار كردن هدف خاصی برای جامعه استفاده می شود . هر فرهنگی براساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت روان است . هدف هر جامعه ای این است كه شرایطی را كه سلامت اعضای جامعه را تضمین می كند آماده نماید . سلامت روان بخشی از سلامت عمومی است . منظور از سلامت روان ، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش ، ذهن ، حالت و فكر می باشد . از طرف دیگر سلامت روان بر سلامت جسمانی هم تأثیر دارد . بسیاری از پژوهش های اخیر مشخص كرده اند كه یك سری اختلال های فیزیكی و جسمانی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند . با وجود این كه سلامت روان مفهوم وسیعی است اما هنوز یك تعریف كلی كه مورد قبول همه باشد از آن به دست نداده اند هر فرد یا گروهی یك تصور خاص از سلامت روان دارد در حالی كه در مورد سلامت جسمانی چنین حالتی وجود ندارد .

در سال 1948 ، كمیسیون مقدماتی سومین كنگره جهانی بهداشت روانی ، برای بهداشت روانی یك تعریف دو قسمتی ارائه می دهد :

1. بهداشت روانی حالتی است كه از نظر جسمی ، روانی و عاطفی در حدی كه با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته باشد برای فرد مطلوب ترین رشد را ممكن می سازد .

2. جامعه خوب جامعه ای است كه برای اعضای خود چنین رشدی را فراهم می آورد در عین حال رشد خود را تضمین می كند و نسبت به سایر جوامع بردباری نشان می دهد . ( گنجی ، 1379 ص 13 )

سازمان بهداشت جهانی ، بهداشت روانی را براساس جنبه های زیستی و اجتماعی تعریف می كند . به نظر این سازمان ، بهداشت روانی برای فرد استعداد ایجاد روابط موزون با دیگران و استعداد شركت در تغییرات محیط اجتماعی و طبیعی با استعداد كمك به تغییرات ، به شیوه سازنده ، قائل است . همچنین بهداشت روانی ایجاب می كند كه بین تمایلات غریزی فرد هماهنگی وجود داشته است در این تعریف هیچ اشاره ای به بیماری نشده است .

در تعریف فوق و تعاریف مشابه آن ، سازگاری با محیط اهمیت زیادی دارد . طبق این تعریف شخصی كه بتواند با محیط ( اعضای خانواده ، همكاران ، همسایگان و به طور كلی اجتماع ) خوب سازگار شود از نظر بهداشت روانی بهنجار خواهد بود . این شخص با تعادل روانی رضایت بخش پیش خواهد رفت . تعارضات خود را با دنیای برون و درون حل خواهد كرد و در مقابل ناكامی های اجتناب ناپذیر زندگی مقاومت خواهد داشت . اگر كسی توان انجام دادن این كارها را نداشته باشد و در نتیجه با محیط خود به شیوه نامناسب و دور از انتظار برخورد كند از نظر روانی بیمار محسوب خواهد شد ، زیرا با این خطر روبرو خواهد بود كه تعارض های حل نشده خود را به صورت نوروز ( اختلالات خفیف رفتاری ) نشان می دهد و به شخص نوروتیك تبدیل می شود . ( گنجی ، 1379 ص 12 )

عده ای از روان شناسان معتقدند كه سلامت روان ، داشتن هدفی انسانی در زندگی، سعی در حل عاقلانه مشكلات ، سازش با محیط اجتماعی براساس موازین علمی و اخلاقی و سرانجام ایمانی به كار و مسئولیت پذیری و پیروی از اصول نیكوكاری و خیر خواهی است. ( شفیع آبادی ، 1371 ص 85 )

لوینسون و همكاران سلامت روان را اینچنین تعریف كرده اند :

سلامت روان عبارتست از این كه فرد چه احساسی نسبت به خود ، دنیای اطراف ، محل زندگی و اطرافیان دارد مخصوصاً با توجه به مسئولیتی كه در مقابل دیگران دارد ، چگونگی سازش وی به درآمد خود و شناخت موقعیت مكانی و زمانی خویش . ( انصاری ، 1374 پایان نامه )

كارل مننجر می گوید :

سلامت روانی عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان به طوری كه باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر به طور كامل شود . ( همان منبع )

كینگزبرك بهداشت روانی را این چنین تعریف می كند :

تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط به خصوص در سه فضای مهم عشق ، كار و تفریح . ( همان منبع )

در سالهای اخیر انجمن كانادایی بهداشت روانی را در سه قسمت تعریف كرده است.

قسمت اول : نگرش های مربوط به خود ( شامل تسلط بر هیجان های خود ، آگاهی از ضعف های خود و رضایت از خوشی های ساده )

قسمت دوم : نگرش های مربوط به دیگران ( علاقه به دوستی های طولانی و صمیمی ، احساس تعلق به یك گروه و احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی و طبیعی .

قسمت سوم : نگرش های مربوط به زندگی ( رویارویی با الزام های زندگی ، پذیرش مسئولیت ها ، ذوق و توسعه امكانات و علایق خود ، توانایی اخذ تصمیم های شخصی و ذوق یا انگیزه خوب كاركردن . ( گنجی 1379 ، ص 13 )

به طوری كه ملاحظه می شود ، این انجمن بهداشت روانی را در ارتباط با سازگاری با محیط و نگرشهای مربوط به خود و دیگران تعریف می كند اما به مفاهیم بیماری آسیب شناسی و ناسازگاری ارجاع نمی دهد . ( همان منبع )

طبق تعریف فرهنگ روانشناسی آرتور 1985 واژه سلامت روان ، برای افرادی كه عملكردشان در سطح بالای از سازگاری هیجانی و رفتاری است به كار می رود و در مورد افرادی كه صرفاً‌ بیماری روانی ندارد به كار نمی رود . از نظر كاپلان و ساروك سلامت روان ، آن حالت بهزیستی است كه افراد قادر باشند به راحتی در جامعه ، فعالیت كنند و پیشرفتها و خصوصیات شخصی برای آن رضایتبخش است . ( ادبی ، 1379 ، پایان نامه )

كنفرانس بین المللی بهداشت ، كه با همكاری سازمان بهداشت جهانی و یونیسف در سال 1988 با شركت 134 كشور در آلماآتا تشكیل شد سلامت روانی را سلامت كامل جسمانی ، روانی ، اجتماعی تعریف نموده است و نه فقدان بیماری و ناتوانی . ( ادبی ، 1379 ، پایان نامه )

آرچریك مبحث تاریخی را اضافه كرده و می گوید در جوامع به سرعت در حال تغییر و غیر قابل پیش بینی امروز توانایی اكتشاف محیط و ایجاد تعهد ، یك مهارت اساسی برای بقاء و لازمه سلامت روانی است . ( همان منبع )

ویژیگی های افراد سالم ( برخوردار از سلامت روان ) از دیدگاه های مختلف :

برای داشتن بهداشت روانی خوب ، شرایطی وجود دارد : روبروشدن با واقعیت ، سازگاری داشتن با تغییرات ، گنجایش داشتن برای اضطرابها ، كم توقع بودن ، احترام قایل شدن به دیگران ، دشمنی نكردن با دیگران و كمك رساندن به مردن . ( گنجی 1379 ، ص 13 )

بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی

1. افراد سالم از نظر روان احساس راحتی می كنند . خود را آن گونه كه هستند می پذیرند ، از استعدادهای خود بهره مند می شوند در مورد عیوب جسمانی و ناتوانیهای خود شكیبا بوده و از آن ناراحت نمی شوند ، دیدگاه واقع گرایانه دارند ، دشواریهای زندگی را سهل می انگارند ، آن ها وقت كمی را در نگرانی ، ترس ، اضطراب و یا حسادت سپری می كنند . اغلب آرامند ، نسبت به عقاید تازه گشاده رو بوده و دارای طیب خاطر هستند ، شوخ طبع هستند و اعتماد به نفس دارند ، اگرچه از حضور در جمع لذا می برند اما به تنها بودن نیز اهمیت می دهند و وحشتی از آن ندارند ، همچنین از سیستم ارزشی برخوردارند كه از تجارب شخصی شان سرچشمه می گیرد . بدین معنی كه یك احساس شخصی مبتنی بر درست یا غلط بودن امور دارند .

2. افراد دارای سلامت روان ، احساس خوبی نسبت به دیگران دارند ، آنها می كوشند تا دیگران را دوست بدارند ، و به آنان اعتماد كنند ، چرا كه تمایل دارند دیگران نیز آن ها را دوست باشند و به آن ها اعتماد نمایند چنین افرادی قادرند كه با دیگران روابط گرمی داشته باشند و این روابط را ادامه دهند ، به علایق دیگران توجه می كنند و احترام می گذارند آنها به خود اجازه نمی دهند از سوی دیگران مورد حمله و فشار قرار گیرند و نیز سعی نمی كنند كه بر دیگران تسلط یابند آنها با احساس یكی بودن با جامعه ، نسبت بر دیگران احساس مسئولیت می كنند .

2. قدرت روبرو شدن با نیازهای زندگی را دارند معمولاً‌نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می كنند و با مشكلات به همان شیوه كه رخ می دهد برخورد می كنند . دارای پندارهای واقع گرا در مورد آنچه كه می توانند یا نمی توانند انجام بدهند هستند بنابراین آن ها محیط خود را تا آن جا كه ممكن است شكل می دهند و نیز تا آن جا كه ضرورت دارد با آن سازگار می شوند . ( بنی جمالی ، 1373 ، ص 28 )

در این بخش به بررسی دیدگاه های مختلف روانشناسی پیرامون ویژگی های افراد دارای سلامت روان می پردازیم :

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق رشته معماری و رشته های مرتبط: انواع تصاویر هندسی و پرپسکتیو گزارش کاراموزی شركت سیم و كابل ابهر بصورت كامل مقاله نرم افزار Software پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی پاورپوینت کاربرد شبیه سازی در لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین