👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود بررسی ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تعداد صفحات : 27 صفحه

به نام خدا پایان نامه برای دریافت درجه دكترای تخصصی در رشته زنان و زایمان موضوع: بررسی ریسك فاكتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان و زایمان بیمارستان بوعلی از خرداد ماه 82 تا آذر ماه 83 استاد راهنما: سركار خانم دكتر زهرا ذنوبی مشاور متدولوژی و آمار: سركار خانم دكتر پروین یاوری نگارش: دكتر نوشین امجدی سال تحصیلی: 84-1383 شماره پایان نامه: 10752 چكیده: هدف از این تحقیق بررسی عوامل مساعدكننده عفونتهای التهابی لگن می باشد.

این بیماری یكی از شایعترین بیماریهای سنین باروری و فعال از نظر جنسی است كه بعلت عوارض آن كه شامل درد مزمن لگنی، حاملگی خارج رحمی، نازایی و حتی مرگ و میر می باشد و هزینه های درمان آن باید با تأكید بر شناسایی عوامل خطر و افراد در معرض، با آموزش مراقبت های لازم از وقوع آن پیشگیری نماییم.

این مطالعه به روش توصیفی جهت بررسی فاكتورهای PID در زنان مبتلا كه از خرداد 82 لغایت آذر 83 به بیمارستان بوعلی مراجعه كرده بودند، انجام شد.

متغیرهای مربوط به سن، رفتارهای جنسی بیمار، وضعیت تأهل، رفتارهای جنسی هر بیمار، عوامل شایع STD، سایر ریسك فاكتورهای شناخته شده PID و روش جلوگیری از بارداری در رفم اطلاعات ثبت و درصد هریك تعیین گردید.

نتایج و یافته ها به شرح زیر است: -بیشترین درصد بیماران در گروه سنی زیر 25 سال قرار داشتند (32%) به طوریكه جذابترین آنان 17 سال داشت.

29 بیمار (58%) در سن 16 سال اولین نزدیكی جنسی را تجربه كردند.

20 بیمار (40%) 3 بار در هفته نزدیكی و 11 نفر (22%) آنان در پریود قبلی نزدیكی داشتند.

40 بیمار (80%) متاهل و 4 نفر (8%) مولتی پارتز بودند.

-هیچیك از كاندوم استفاده نمی كردند.

بیشنرین روش مورد استفاده، برای جلوگیری روش Withdrawl بود.

-13 نفر (26%) سابقه قبلی PID و 7 بیمار (14%) سابقه معرف سیگار داشتند.

-كشت اندوسرویكس از نظر نیرویاگوز و سرولوژی كلامیدیاتراكوماتیس در همه موارد منفی بود.

-شایعترین ریسك فاكتور نزدیكی در سن 26 سال و كمترین عامل PID به دنبال كورتاژ تشخیص یا درمانی و رفتار جنسی همسران بیماران بوده است.

-یك مورد آپسه لوله یا تخمدانی وجود داشت كه بیمار حدود 6 سال قبل TL شده بود.

:ABSTRACT The object of this study was evaluation of predistions factors of pelvic Intlammatory Disease (PID).

PID is one of the most Common discase in regsoductive sexually active women that because of improduct sequelac it is betten of identify risk factotrs and high risk woman for emp[hasizing preventive medicine and education in the care of palients.

This study was a descroptive study on women with PID othecuding to BouAli Hospital.

From so questionare Precentage of each factor determend.

Findings are: -16 ratients (32%) were 25 years old.

The youngest one eas 17 years old.

29 patients exyenenced the first coitno before 16v years old.

-Frequency at cortuuo times in a week was 40% (20 patients) -(22%) 11 patients have been coited in last menstiral period.

-The mojouly (8

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی آزاد کار تحقیقی در مورد کودک آزاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع مهارت های اجتماعی پاورپوینت طرح توجیهی گاوداری بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان