👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق آزمایشگاه هیدرولیک 11 ص.DOC

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 11 صفحه

به نام خدا نام درس: آزمایشگاه هیدرولیک عنوان آزمایش: تعیین خواص سیالات نام تهیه کننده: تاریخ آزمایش: 21/1/85 مقدمه: (بخش اول) هدف آزمایش شماره 1 در بخش اول به دست آوردن وزن مخصوص سیالات و ارائه شیوه ای است که به کمک آن بتوان وزن مخصوص هر سیالی را به دست آورد.

ابتدا لازم است چند تعریف اساسی ارائه شود و بعد ادامه مطالب پی گیری گردد جرم مخصوص: جرم مخصوص در واقع جرم واحد حجم است و برای یافتن آن در یک نقطه باید یعنی جرم اطراف آن نقطه را بر ، حجم آن تقسیم کرده و حجم را به سمت نقطه مورد نظر میل دهیم.

 ( مقداری است که اندازه آن در مقایسه با فاصله مولکول ها بزرگ است) وزن مخصوص: مقدار وزن واحد حجم سیال است.

 (این کمیت به شتاب ثقل زمین وابسته است).

حجم مخصوص: حجم مخصوص برابر حجم واحد جرم سیال است و در واقع عکس چگالی سیال است.

 چگالی مخصوص: نسبت وزن مخصوص یک ماده به وزن مخصوص آب چگالی مخصوص آن ماده می باشد.

 حال رابطه اساسی که در این آزمایش از آن استفاده می گردد و در آن از مفهوم چگالی مخصوص استفاده شده است در زیر ارائه و اثبات می گردد.

فرض کنیم که یک لوله که پائین آن بسته است و قطر یکنواختی دارد در داخل آب قرار داده شود در این صورت در مورد آن رابطه زیر برقرار است.

(1) که در این رابطه W: وزن لوله ، : وزن مخصوص آب.

:A مساحت مقطع خارجی لوله، Lw طولی که لوله در آب فرو می رود.

(رابطه بالا با توجه به قانون ارشمیدس به دست آمده است).

حال اگر همان لوله را در داخل سیال دیگر قرار دهیم به همان شیوه خواهیم داشت: (2) Lc : طولی که لوله در سیال مورد نظر فرو می رود.

 : وزن مخصوص سیال.

حال از رابطه (1) و (2) استفاده می کنیم: (3) اگر باشد : نتیجه می گیریم در نتیجه رابطه (3) به صورت زیر در می آید: با توجه به این رابطه می توان توسط هیدرومتر وزن مخصوص سیال مورد نظر را به دست آورد.

برای استفاده از رابطه بالا چون قطر هیدرومتر متغیر است باید آن را به یک قطر یکنواخت معادل تبدیل کرد و Lw و L1 را با توجه به آن به دست آورد.

موارد بالا ما را یاری می دهد که وزن مخصوص سیالات را به دست آوریم همان گونه که می دانیم وزن مخصوص یکی از مهمترین خواص سیالات است و در اکثر محاسبات برای تعیین فشار سیالات و غیره به کار می آید و اطلاع از مقدار آن برای کار کردن با سیالات ضروری است.

نتایج آزمایش: (بخش اول) مایع S.

G آب  روغن موتور  گلیسرول  مایع   Kg/m3 N/m3 m3/kg آب   روغن موتور   گلیسرول   مقدمه: (بخش دوم) هدف ما از این قسمت آزمایش به دست آوردن لزجت سیال و نیز لزجت جنبشی سیال می باشد.

لزجت سیال: خاصیتی از سیال است است که سیال به واسطه آن در مقابل نیروی برشی که به آن اعمال می شود مقاومت می کند.

لزجت جنبشی سیال: اگر لزجت سیال را به جرم مخصوص سیال تقسیم کنیم لزجت جنبشی سیال به دست می آید.

لزجت سیال یکی از مهمترین ویژگی های ه

👇محصولات تصادفی👇

خلاصه شده ترجمه 4 مقاله ISI 2015،2014،2012 و 2006 در خصوص موضوع دیوار برشی فولادی با سخت کننده و بدون سخت کننده تحقیق درباره شناخت بازار اوكراین و راههای دستیابی به آن مبانی نظری رضایت از زندگی مبانی نظری تاریخچه بیمه در ایران پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی