👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رضایت شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه توسط اسمیت ،کندال و هالین (1969) طراحی شده است. این ابزار ابتدا به صورت 72 سؤالی بوده که به علت زیادی پرسش ها از کارآیی لازم برخوردار نبود و در سال (1987) آن را به 30 سؤال کاهش دادند. که در این پژوهش، پرسشنامه 30 سوالی استفاده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود تحقیق پیشگیری غیر كیفری از جرایم اقتصادی پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خمیر پیتزا پروژه كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت مقاله آشنایی با نرم افزار ACCESS دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش