👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه ساختمان بتن ارمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

در پروژه حاضر یک ساختمان بتنی پنج طبقه ، با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می شود. ارتفاع طبقات 3 متر و ارتفاع خرپشته 2.4 متر است. ساختمان در تهران واقع شده و نوع زمین محل ، نوع III میباشد .

سیستم باربر:

سیستم باربر ثقلی این ساختمان دال بتنی و سیستم باربر جانبی قاب خمشی با شکل پذیری متوسط در دو جهت

می باشد.

مصالح مصرفی:

با توجه به اینکه سازه بتنی است ، تنها به یک نوع مصالح بتنی با مشخصات زیر نیاز می باشد:

👇محصولات تصادفی👇

برسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان آموزش طراحی کابل ساده در نرم افزار Sap آموزش (7)ICDL سخنرانی بداهه مهندسی کامپیوتر